یاسمن

یاسمن
یاسمین
سمن
یاس
یاسمن
درختچه ای از تیره ٔ زیتونیان که دارای گونه های برافراشته و یا بالارونده است . گلهایش درشت و معطر و به رنگهای سفید یا زرد و یا قرمز میباشد.
1

کاربردهای یاسمن

 • همه جا بوی خوش و روی نکوست

  همه جا سرو و گل و یاسمن است

 • گل من خارهای پای من است

  گر گل و یاسمین و سوسن نیست

 • ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

  سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

 • سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

  همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

 • چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

  کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

 • روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست

  که بر طرف سمن زارش همی گردد چمان ابرو

 • یکی به حکم نظر پای در گلستان نه

  که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش

 • خالست بر آن صفحه سیمین بناگوش

  یا نقطه ای از غالیه بر یاسمنست آن

 • همینت بسنده ست اگر بشنوی

  که گر خار کاری سمن ندروی

 • رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

  گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

 • گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار

  همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین

 • سیمای سمن شکست گیرد

  گل نامه غم به دست گیرد

 • معجز ز سر سپید بگشاد

  موی چو سمن به باد برداد