شعری برای تقدیر و تشکر از آموزگار
محمد مفیدی‌فر
https://www.sherfarsi.ir/mofid/تقدیر-آموزگار

شعری زیبا که در زمان تحصیل شاعر، برای تقدیر و تشکر از معلم خود سروده شده است

 1. دو استاد دارم در این روزگار

  یکی کارفن دیگر آموزگار

 2. دو استاد باشند نیکوسرشت

  از آنها ندیدم بد و کار زشت

 3. سعادت که استاد باشد به فن

  از او من بگویم به هر انجمن

 4. معلم که باشد منوچهر نام

  بود مرد نیکو، بسی خوش کلام

 5. سزاوار باشد در این روزگار

  درودی بگویم به آموزگار

 6. معلم به ایران همه خوش سخن

  دبستان از آنها چو باغ ختن

 7. تشکر نمایم ز استاد من

  که پرارزشی می دهد یاد من

 8. برای دبیری فرستم درود

  که دل را به دانش منور نمود

 9. تشکر نماید مفید از مدیر

  سزای همه با خدای کبیر

 10. تهران - نارمک - دبیرستان مهر - 1337 خورشیدی

شعری برای تقدیر و تشکر از آموزگار