شعری برای تقدیر و تشکر از آموزگار
محمد مفیدی‌فر

شعری برای تقدیر و تشکر از آموزگار

شعری زیبا که در زمان تحصیل شاعر، برای تقدیر و تشکر از معلم خود سروده شده است

 1. دو استاد دارم در این روزگار

  یکی کارفن دیگر آموزگار

 2. دو استاد باشند نیکوسرشت

  از آنها ندیدم بد و کار زشت

 3. سعادت که استاد باشد به فن

  از او من بگویم به هر انجمن

 4. معلم که باشد منوچهر نام

  بود مرد نیکو، بسی خوش کلام

 5. سزاوار باشد در این روزگار

  درودی بگویم به آموزگار

 6. معلم به ایران همه خوش سخن

  دبستان از آنها چو باغ ختن

 7. تشکر نمایم ز استاد من

  که پرارزشی می دهد یاد من

 8. برای دبیری فرستم درود

  که دل را به دانش منور نمود

 9. تشکر نماید مفید از مدیر

  سزای همه با خدای کبیر

 10. تهران - نارمک - دبیرستان مهر - 1337 خورشیدی

دانلود متن شعر زیبای محمد مفیدی‌فر

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر تشکر از آموزگار از محمد مفیدی‌فر با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل