شعرفارسی

ژاله

ژاله
شبنم
تگرگ - بخار آبی که در اثر شدت برودت هوا، یخ بسته و بر زمین فرود آمده است.
باران
1

کاربردهای ژاله

 • چه خوش بود ار صفای ژاله میماند

  جمال یاسمین و لاله میماند

 • لاله را گفتم که نزدیکش بروی

  ژاله را گفتم که رخسارش بشوی

 • باد بهار می وزد از گلستان شاه

  و از ژاله باده در قدح لاله می رود

 • صبا همچو طفلم در آغوش کرد

  ز ژاله مرا گوهر گوش کرد

 • اگر ژاله هر قطره ای در شدی

  چو خرمهره بازار ازو پر شدی

 • گرمای تموز ژاله را برد

  باد آمد و برگ لاله را برد