نوا

نوا
نغمه، سرود، آواز، نام دستگاهی در موسیقی
مال، دارایی، سود، بهره
گرو، گروگان
1

کاربردهای نوا

 • به نوید و به نوا طفل خوش است

  من چه دارم ز نوا و ز نوید

 • از تو نستانم نوا و برگ را

  گر بچشم خویش بینم مرگ را

 • فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق

  نوای بانگ غزل های حافظ از شیراز

 • دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست

  تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

 • بلبلی بی دل نوایی می زند

  بادپیمایی هوایی می زند

 • طبع نظامی که بدو چونگلست

  بر گل او نغز نوا بلبلست

 • تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب

  جان عزیز خود به نوا می فرستمت

 • تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

  قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت

 • مغنی نوایی به گلبانگ رود

  بگوی و بزن خسروانی سرود

 • ای صاحب کرامت شکرانه سلامت

  روزی تفقدی کن درویش بی نوا را

 • ای جهان را ز هیچ سازنده

  هم نوا بخش و هم نوازنده

 • چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم

  که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

 • بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

  و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت