مرغ حق

مرغ حق
مرغ شباهنگ
شب آویز
گونه ای جغد که در شب برای شکار و تغذیه از لانه اش خارج می شود و آوازش شبیه به کلمه ٔ «حق » است
1

کاربردهای مرغ حق

  • ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

    غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا