لاله

لاله
لاله واژگون
لاله
گلی عمدتا قرمز رنگ به شکل جام، با لکه‌های سیاه در میان آن. نام گل لاله از کلمه لال یا همان کلمه لعل از زبان سانسکریت به معنی «قرمز» گرفته شده‌است.
1

کاربردهای لاله

 • لاله ای با نرگس پژمرده گفت

  بین که ما رخساره چون افروختیم

 • لاله را گفتم که نزدیکش بروی

  ژاله را گفتم که رخسارش بشوی

 • ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

  که لاله می دمد از خون دیده فرهاد

 • مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر

  که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

 • حسن تو همیشه در فزون باد

  رویت همه ساله لاله گون باد

 • ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

  وین بحث با ثلاثه غساله می رود

 • باد بهار می وزد از گلستان شاه

  و از ژاله باده در قدح لاله می رود

 • بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر

  بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن

 • خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

  ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار

 • چو گلرخ پیش او آن قصه بر گفت

  نیوشنده چو برگ لاله بشکفت

 • قدح از لاله بگیرد نرگس

  همه جا ساغر و صهبائی هست

 • گرمای تموز ژاله را برد

  باد آمد و برگ لاله را برد

 • از بس که سرشک لاله گون ریخت

  لاله ز گیاه گورش انگیخت

 • سروت به کدام جویبار است

  بزمت به کدام لاله زاراست