صهبا

صهبا
صهباء
شراب انگوری با رنگ مایل به سرخ
1

کاربردهای صهبا

  • قدح از لاله بگیرد نرگس

    همه جا ساغر و صهبائی هست