صنم

صنم
بت
بت
زیباروی
1

کاربردهای صنم

 • حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود

  بس طرفه حریفیست کش اکنون به سر افتاد

 • به پای بت اندر به امید خیر

  بغلطید بیچاره بر خاک دیر

 • که درمانده ام دست گیر ای صنم

  به جان آمدم رحم کن بر تنم

 • هنوز از بت آلوده رویش به خاک

  که کامش برآورد یزدان پاک

 • که پیش صنم پیر ناقص عقول

  بسی گفت و قولش نیامد قبول

 • گر از درگه ما شود نیز رد

  پس آنگه چه فرق از صنم تا صمد

 • دل اندر صمد باید ای دوست بست

  که عاجزترند از صنم هر که هست

 • شکر خدای بود که آن بت وفا نکرد

  باشد که توبه ای بکند بت پرست ما

 • صنم اندر بلد کفر پرستند و صلیب

  زلف و روی تو در اسلام صلیب و صنمند

 • ما همه چشمیم و تو نور ای صنم

  چشم بد از روی تو دور ای صنم

 • روی مپوشان که بهشتی بود

  هر که ببیند چو تو حور ای صنم

 • حور خطا گفتم اگر خواندمت

  ترک ادب رفت و قصور ای صنم

 • تا به کرم خرده نگیری که من

  غایبم از ذوق حضور ای صنم

 • روی تو بر پشت زمین خلق را

  موجب فتنه ست و فتور ای صنم

 • این همه دلبندی و خوبی تو را

  موضع نازست و غرور ای صنم

 • سروبنی خاسته چون قامتت

  تا ننشینیم صبور ای صنم

 • این همه طوفان به سرم می رود

  از جگری همچو تنور ای صنم

 • سعدی از این چشمه حیوان که خورد

  سیر نگردد به مرور ای صنم

 • بتا تو روی ز من برمتاب ودستم گیر

  که در سرم ز تو آشوب و فتنه هاست هنوز

 • صنما به خاک پایت که به کنج بیت احزان

  به ضرورتم نشیند نه به اختیار بی تو

 • سعدیا چون بت شکستی خود مباش

  خود پرستی کمتر از اصنام نیست

 • هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد

  چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را

 • چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی

  تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد

 • هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود

  توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

 • کرده ام توبه به دست صنم باده فروش

  که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی

 • بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنون

  اگر این قمر ببینی دگر آن سمر نخوانی

 • با تربت آن بت وفا دار

  گفتی غم دل به زاری زار