زراب

زراب
آب طلا
1

کاربردهای زراب

  • جرعه زراب است بر خاکش مریز

    خاک مرد آتشین جوشن کجاست