ذوفنون

ذوفنون
دارنده فن‌ها، پرهنر، هنرمند
1

کاربردهای ذوفنون

  • چشم تو ز بهر دلربایی

    در کردن سحر ذوفنون باد