حالیا

حالیا
اکنون ، حالا.
1

کاربردهای حالیا

  • تا درخت دوستی برگی دهد

    حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم