سرمه

توتیا
سرمه
اکسید روی و سرب که در کوره‌های ذوب ذوب سرب و روی به دست می‌آید و برای درمان بیماری‌های چشم و همچنین برای تقویت چشم به کار می‌رود.
1

کاربردهای سرمه

  • بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

    که ز کوی او غباری به من آر توتیا را