تو

تو
چین و تا و لا و پرده
1

کاربردهای تو

  • نوبهار از غنچه بیرون شد به یک تو پیرهن

    بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین