آن برتر
سهراب
https://www.sherfarsi.ir/sohrab/آن-برتر

 1. به کنار تپه شب رسید

 2. با طنین روشن پایش اینه فضا را شکست

 3. دستم درتاریکی اندوهی بالا بردم

 4. و کهکشان تهی تنهایی رانشان دادم

 5. شهاب نگاهش مرده بود

 6. و تابش بیراهه ها

 7. و بیکران ریگستان سکوت را

 8. و او پیکره اش خاموشی بود

 9. لالایی اندوهی بر ما وزید

 10. تراوش سیاه نگاهش با زمزمه سبز علف ها آمیخت

 11. و ناگاه از آتش لبهایش جرقه لبخندی پرید

 12. در ته چشمانش تپه شب فرو ریخت

 13. و من

 14. در شکوه تماشا فراموشی صدا بودم