گل های یاس
سایه
https://www.sherfarsi.ir/saye/گل-های-یاس

 1. دوش آن رشته های یاس که بود

 2. خفته بر سینه ی دل انگیزت

 3. راست گفتی که آرزوی من است

 4. که چنان گشته گردن آویزت

 5. با چه لبخندهای ناز آلود

 6. با چه شیرین نگاه شورانگیز

 7. باز کردی ز گردن و دادی

 8. به من آن یاس های عطر آمیز

 9. بوسه دادم بسی به یاد تواش

 10. دلم از دست رفت و مست شدم

 11. آن چنانش به شوق بوییدم

 12. که به بوی خوشش ز دست شدم

 13. دوش تا وقت بامداد مرا

 14. گل تو در کنار بالین بود

 15. در بر من بخفت و عطر افشاند

 16. بسترم تا به صبح مشکین بود

 17. به شگفت آمدم که این همه بوی

 18. ز گلی این چنین عجب باشد

 19. حیرتم زد که راز این گل چیست

 20. که چنینم از آن طرب باشد

 21. آه دانستم ای شکوفه ی ناز

 22. راز این بوی مستی آمیزت

 23. کاندر آن رشته بود پیچیده

 24. تاری از گیسوی دلاویزت