تنگه
سایه
https://www.sherfarsi.ir/saye/تنگه

 1. صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شور

 2. گرچه از قصه ی ما می ترکد سنگ صبور

 3. از جهان هیچ ندیدیم و عبث عمر گذشت

 4. ای دریغا که ز گهواره رسیدیم به گور

 5. تو عجب تنگه ی عابرکشی ای معبر عشق

 6. که به جز کشته ی عاشق نکند از تو عبور

 7. در فروبند برین معرکه که کآن طبل تهی

 8. گوش گیتی همه کر کرد ز غوغای غرور

 9. تیز برخیز ازین مجلس و بگریز چو باد

 10. تا غباری ننشیند به تو از اهل قبور

 11. مرگ می بارد ازین دایره ی عجز و عزا

 12. شو به میخانه که آنجا همه سورست و سرور

 13. شعله ای برکش و برخیز ز خاکستر خویش

 14. زان که تا پاک نسوزی نرسی سایه به نور