نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/نرفت-تا-تو-برفتی-خیالت-از-نظرم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)

 1. نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم

  برفت در همه عالم به بی دلی خبرم

 2. نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم

  نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم

 3. من از تو روی نخواهم به دیگری آورد

  که زشت باشد هر روز قبله دگرم

 4. بلای عشق تو بر من چنان اثر کردست

  که پند عالم و عابد نمی کند اثرم

 5. قیامتم که به دیوان حشر پیش آرند

  میان آن همه تشویش در تو می نگرم

 6. به جان دوست که چون دوست در برم باشد

  هزار دشمن اگر بر سرند غم نخورم

 7. نشان پیکر خوبت نمی توانم داد

  که در تأمل او خیره می شود بصرم

 8. تو نیز اگر نشناسی مرا عجب نبود

  که هر چه در نظر آید از آن ضعیفترم

 9. به جان و سر که نگردانم از وصال تو روی

  و گر هزار ملامت رسد به جان و سرم

 10. مرا مگوی که سعدی چرا پریشانی

  خیال روی تو بر می کند به یک دگرم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)