قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم
سعدی

 1. ماه فروماند از جمال محمد

  سرو نروید به اعتدال محمد

  ماه در برابر زیبایی محمد احساس درماندگی می‌کند؛ هیچ سروی به اندازه‌ی محمد، راست قامت نروییده است.

 2. قدر فلک را کمال و معرفتی نیست

  در نظر قدر با کمال محمد

  درخشندگی آسمان، هنگامی که در زیر درخشش کامل محمد قرار می‌گیرد، هیچ روشنگری و ارزشی ندارد.

 3. وعده دیدار هر کسی به قیامت

  لیلة الاسری شب وصال محمد

  به آدمیان وعده داده‌اند که در روز قیامت می‌توانند به دیدار حق نائل شوند؛ اما پیامبر از همگان مستثنی شده است چرا که او در شب معراج به وصال حق رسید.

 4. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

  آمده مجموع در ظلال محمد

  حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، همگی در زیر سایه‌ی محمد جمع شده‌اند.

 5. عرصه دنیا مجال همت او نیست

  روز قیامت نگر مجال محمد

  میدان روزگار تاب دلاوری او را ندارد؛ روز قیامت جولانگاه محمد است که در آن روز می‌توانی دلاوری و بزرگی او را ببینی.

 6. آن همه پیرایه بسته جنت فردوس

  بو که قبولش کند بلال محمد

  این همه آذین بندی و تزئینات بهشت برای این است که شاید بلال، موذن محمد آن را بپذیرد.

 7. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

  تا بدهد بوسه بر نعال محمد

  آسمان هم می‌خواهد که همانند زمین پایین بیاید تا بتواند بر کفش‌های محمد بوسه بزند.

 8. شمس و قمر در زمین حشر نباشد

  نور نتابد مگر جمال محمد

  در صحرای محشر خبری از ماه و خورشید نیست. در آنجا این تنها صورت محمد است که نور افشانی می‌کند.

 9. شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

  پیش دو ابروی چون هلال محمد

  سزاوار است اگر خورشید و ماه در برابر دو ابروی هلال مانند محمد نتابند.

 10. چشم مرا چون به خواب دید جمالش

  خواب نمی گیرد از خیال محمد

  از زمانی که چشم من جمال او را در خواب دید، دیگر از فکر و خیال محمد، خوابم نمی‌برد.

 11. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

  عشق محمد بس است و آل محمد

  ای سعدی! اگر قصد داری که عشق ورزی بنمایی و جوانی کنی، عشق محمد و خاندانش برای تو کافی است.

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر قصاید فارسی در ستایش حضرت رسول (ص) پانزدهم از سعدی با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  • سرو

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.
  • قدر

   قَدر
   اندازه‌ی چیزی
   توانگری، توانایی
   ارزش، اعتبار
   میزان درخشندگی ظاهری ستاره‌ها
  • نظر

   نظر
   نگاه کردن
   به نظر آوردن
   مورد توجه قرار دادن چیزی را به جهت دفع چشم زخم
   نگاه، نگرش
   فکر، اندیشه
   جهت، جنبه
   وضع دو ستاره نسبت به یکدیگر
  • وصال

   وصال
   وصل
   رسیدن به معشوق
   وصال نزد سالکان، مقام وحدت است. وصال نزد عرفا، مرادف با وَصْل و اتصال است.
  • همت

   همت
   اراده و آرزو و خواهش و عزم
   شجاعت و دلیری
   فال نیک
   بلند نظری
   (اصطلاح تصوف ) توجه قلب با تمام قوای روحانی خود به جانب حق ، برای حصول کمال در خود یا دیگری ، به نحوی که به غیر مقصود حقیقی ملتفت نشود. توجه پیر برای امر وجودی یا عدمی . نفس پیر. نفوذ ناپیدای شیخ در مریدان
  • نعال

   نعل
   نعال (جمع)
   کفش، پاپوش
  • حشر

   حشر
   رستاخیز، قیامت
  • خیال

   خیال
   وهم، پندار
   صورتی که در خواب دیده شود و یا در بیداری تخیل کرده شود.
   توهم
   در تصوف: اصل و ریشه هستی
   تصویر درون آینه
   عالم مثال و آن برزخ است میان عالم ارواح و اجسام