کارگاه حریر
پروین

کارگاه حریر
آیا به دنبال کار و کسب روزی حلال گشتن بیهوده است؟ آیا تلاش و کوشش در زندگی ارزشمند نیست؟

 1. به کرم پیله شنیدم که طعنه زد حلزون

  که کار کردن بیمزد عمر باختن است

  شنیدم که حلزون به کرم پیله‌ور به کنایه می‌گفت: بی‌مزد کار کردن، تلف کردن عمر است.

 2. پی هلاک خود ای بیخبر چه میکوشی

  هر آنچه ریشته ای عاقبت ترا کفن است

  ای ناآگاه! چرا داری برای مرگ خودت تلاش می‌کنی؟ هر چه که می‌ریسی، آخر کار کفن تو خواهد شد

 3. بدست جهل به بنیاد خویش تیشه زدن

  دو چشم بستن و در چاه سرنگون شدن است

  با نادانی تیشه به ریشه‌ی خود زدن مثل این است که چشمانت را ببندی و در چاه بیفتی

 4. چو ما برو در و دیوار خانه محکم کن

  مگرد ایمن و فارغ زمانه راهزن است

  برو و مثل ما، در و دیوار خانه‌ات را محکم کن. اینقدر بی‌خیال و آسوده خاطر نباش چرا که روزگار همچون دزد است

 5. بگفت قدر کسی را نکاست سعی و عمل

  خیال پرورش تن ز قدر کاستن است

  کرم پاسخ داد: تلاش و کوشش کردن موجب کم ارزش شدن کسی نشده است. بلکه فکر تن پروری داشتن، موجب کم ارزش شدن است

 6. بخدمت دگران دل چگونه خواهد داد

  کسی که همچو تو دائم بفکر خویشتن است

  چطور کسی که مثل تو همیشه به فکر خودش است، می‌تواند به خدمت دیگران دل بدهد؟!

 7. بدیگ حادثه روزی گرم بجوشانند

  شگفت نیست که مرگ از قفای زیستن است

  اگر مرا یک روز در دیگ حادثه بجوشانند، اصلاً‌ عجیب نیست چرا که بالاخره پس از زندگی مرگ فرا خواهد رسید.

 8. بروز مرگم اگر پیله گور گشت و کفن

  بوقت زندگیم خوابگاه و پیرهن است

  اگر روزی که می‌میرم، پیله‌ام به گور و کفنم تبدیل شود، در عوض در هنگام زنده بودنم، این پیله تخت خواب و پیراهن من است.

 9. مرا بخیره نخوانند کرم ابریشم

  بهر بساط که ابریشمی است کار من است

  بیهوده نیست که من را به نام «کرم ابریشم» نامگذاری کرده‌اند؛ در هر چیزی که پهن می‌کنند اگر ابریشم باشد، آن ابریشم کار من است.

 10. ز جانفشانی و خون خوردن قبیله ماست

  پرند و دیبه گلرنگ هر کرا بتن است

  هر کسی که حریر و دیبا و لباس ابریشمی به تن کرده باشد، آن لباس در اثر ایثار و سختی کشیدن تبار ما ساخته شده است.

 • بخیره

  خیره
  بدخواه، بد اندیش
  سرکش، گستاخ
  تیره، تاریک
  حیران
  بیهوده
  ناتوان، سست
 • دیبه

  دیبا
  دیبق
  دیبه
  پارچه ابریشمی رنگارنگ بسیار نفیس
 • پرند

  پرند
  حریر ساده،جامه ابریشمی بی‌نقش
  شمشیر جوهردار