حقیقت و مجاز
پروین

حقیقت و مجاز

 1. بلبلی شیفته میگفت به گل

  که جمال تو چراغ چمن است

  بلبل شیفته‌ای به گل می‌گفت: که زیبایی تو روشنی‌بخش سبزه‌زار است.

 2. گفت امروز که زیبا و خوشم

  رخ من شاهد هر انجمن است

  گل پاسخ داد: امروز که زیبا و خرم هستم، چهره من، شمع همه مجالس است (من به عنوان زیباروی هر مجلسی شناخته می‌شوم.)

 3. چونکه فردا شد و پژمرده شدم

  کیست آنکس که هواخواه من است

  وقتی که فردا فرا برسد و من پژمرده شوم، چه کسی هست که هواخواه من باشد؟

 4. بتن این پیرهن دلکش من

  چو گه شام بیائی کفن است

  اکنون پیراهنی دلربا در تن دارم ولی اگر شب بیایی، می‌بینی که کفن پوشیده‌ام.

 5. حرف امروز چه گوئی فرداست

  که تو را بر گل دیگر وطن است

  امروز چه حرفی می‌زنی؟ فردا تو در کنار گل دیگری مسکن گزیده‌ای.

 6. همه جا بوی خوش و روی نکوست

  همه جا سرو و گل و یاسمن است

  همه جا بوی خوش و چهره زیبا وجود دارد. همه جا سرو و گل و یاسمن هست.

 7. عشق آنست که در دل گنجد

  سخن است آنکه همی بر دهن است

  عشق چیزی است که در دل قرار داشته باشد. آنچه که بر دهان(ت) جاری است، حرف (بیهوده) است.

 8. بهر معشوقه بمیرد عاشق

  کار باید سخن است این سخن است

  عاشق به خاطر معشوقه‌اش می‌میرد. باید عمل کنی. این که می‌گویی فقط حرف است، فقط حرف است.

 9. میشناسیم حقیقت ز مجاز

  چون تو بسیار درین نارون است

  من فرق امر واقعی و چیزهای مجازی و خیالی را می‌دانم. در این نارون، آدم‌های مثل تو زیاد هستند.

 • گل

  گل
  گل
  هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
 • بلبلی

  عندلیب
  هزاردستان
  بلبل
  مرغ چمن
  مرغ سحر
  هزار
  بلبل
  پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
 • شاهد

  شاهد
  خوبروی، زیبا چهره
 • یاسمن

  یاسمن
  یاسمین
  سمن
  یاس
  یاسمن
  درختچه ای از تیره ٔ زیتونیان که دارای گونه های برافراشته و یا بالارونده است . گلهایش درشت و معطر و به رنگهای سفید یا زرد و یا قرمز میباشد.
 • نارون

  نارون
  نارون
  نارون
  نارون
  درختی است بزرگ و پرشاخ و برگ بدون میوه و با سایه بسیار با برگ هایی بیضی شکل و دندانه دار.