ای عاشقان رویت بر مهر دل نهاده
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/ای-عاشقان-رویت-بر-مهر-دل-نهاده

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)

 1. ای عاشقان رویت بر مهر دل نهاده

  زنجیریان مویت سرها به باد داده

 2. جان را به کوی جانان چشم خوشت کشیده

  وز بند غصه دل را ابروی تو گشاده

 3. با عشق جان ما را سوزیست در گرفته

  با اشگ چشم ما را کاریست اوفتاده

 4. تا چشم نیم مستت وسمه نهد بر ابرو

  چون دل خلاص یابد زان زلف وانهاده

 5. از وصف آنزنخدان من ساده دل چه گویم

  یارب چه لطف دارد آن نازنین ساده

 6. ما را ز ننگ هستی جز می نمی رهاند

  صوفی مباش منکر کز باده نیست باده

 7. بخت عبید و وصلت این دولتم نباشد

  در خواب اگر خیالت بینم زهی سعاده

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)