حسین علیه السلام
محمد مفیدی‌فر
https://www.sherfarsi.ir/mofid/حسین

 1. خوش باد هر آنکس که محبان حسین است

  چون راه سعادت همه فرمان حسین است

 2. فخرم به جهانست که مداح حسینم

  بس فخر کند آنکه غزلخوان حسین است

 3. جن و ملک و انس که مهمان حسین اند

  جبریل امین خادم و دربان حسین است

 4. در وصف حسین ابن علی بنده چه گویم

  مداح حسین حضرت یزدان حسین است

 5. داروی مفید است و شفا تربت مولا

  آن کرببلا عرصه میدان حسین است

 6. ********

  **********

 7. هم سلام من به آن یاران او

  هم به ذاکرها و غم خواران او

 8. هم به کل آرزو داران او

  هم ملائک هم هواداران او

 9. می‌پذیرد از مفید اشعارها

  واقف است بر کل این اظهارها

حسین