موسی بن جعفر
محمد مفیدی‌فر
https://www.sherfarsi.ir/mofid/موسی-بن-جعفر

 1. مدد خواهم از نور الله اکبر

  سلامی بگویم به موسی بن جعفر

 2. به راهی که پویم گلی را ببویم

  که از بوی کویش جهان شد معطر

 3. که اسلام جاوید باشد ز معصوم

  چه معلوم گردیده باشد مظفر

 4. سلام و درود خدا بر امامم

  بود نور یزدان و سبط پیمبر

 5. همان نور دانا که باشد توانا

  امام بحق مظهر حی داور

 6. به علم و به حلم خدایی مزین

  معین و متین و مبین و منور

 7. علیم و حلیم و حکیم و سلامت

  نعیم و سلیم و شریف و مطهر

 8. که باب المراد است و باب الحوائج

  به خلق جهان است او یار و یاور

 9. حسن خوی زیبا حسینی مصفا

  شفا بخش شد نام موسی بن جعفر

 10. خبر دارد از جمله کائنات او

  چه آید به دنیا چه باشد مقدر

 11. ز توصیف او در کجا بنده گویم

  که هر چه بگویم امام است بهتر

 12. مدد خواهم از آن امام همامم

  چه در این سرا و چه در روز محشر

 13. قبولم نماید ز حب محبان

  نگردم در این زندگی خوار و مضطر

 14. مفیدم که مداح سلطان دینم

  عجب نور در دل بود شور در سر