شعرفارسی

من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
حافظ

 1. من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم

  صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم

 2. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

  با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

 3. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است

  گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم

 4. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا

  تا در میان میکده سر بر نمی کنم

 5. ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

  محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم

 6. این تقواام تمام که با شاهدان شهر

  ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم

 7. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است

  من ترک خاک بوسی این در نمی کنم

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم از حافظ با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم