شعرفارسی

کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت
حافظ

 1. کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت

  من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

 2. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

  که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

 3. چمن حکایت اردیبهشت می گوید

  نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت

 4. به می عمارت دل کن که این جهان خراب

  بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

 5. وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

  چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

 6. مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

  که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

 7. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

  که گر چه غرق گناه است می رود به بهشت

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت از حافظ با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم