خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
حافظ

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

 1. خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

  ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

  پادشاها! دنیا که همانند گوی چوگان است، در انحنای چوب چوگان بازی تو باشد. عرصه جهان، میدان تاخت و تاز تو باشد.

 2. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست

  دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

  گیسوان خاتون پیروزی، شیفته پرچم تو است. چشمان فتح همیشگی، عاشق تاخت و تاز تو باشد.

 3. ای که انشا عطارد صفت شوکت توست

  عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

  ای کسی که نوشته‌های عطارد، همگی در وصف جلال و جبروت تو هستند، عقل کل، چاکر طغرانویس تو باشد.

 4. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد

  غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

  قد همچون سرو تو، موجب شد که طوبی بابت جلوه‌گری‌اش خجالت زده شود. ساحت بوستان تو، مایه رشک و حسد بهشت برین باشد.

 5. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد

  هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

  نه تنها جانوران و گیاهان و جمادات، که هرچه که در عالم واقع شده است، تحت فرمان تو باشد.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
 • پس زمینه شب متن نوشته: ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
 • پس زمینه سفید متن نوشته: ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

  • چوگان

   چوگان
   چوگان
   چوبی که دستة آن راست و باریک و سرش اندکی پهن و خمیده است و با آن در بازی چوگان ، گوی را زنند.
  • طغراکش

   طغرا
   طغرا، نوشته‌ها و علائمی بوده است که به شکل منحنی در بالای فرمان‌های پادشاهی نوشته می‌شده است. طغراکش کسی بوده است که این خطوط را رسم می‌نموده و معمولا کار او، کاری جدا از منصب دیوانی شمرده می‌شده است.
  • عطارد

   عطارد
   تیر
   مرکوری
   هرمس
   تیر یا عطارد
   هرمس
   کوچکترین سیاره منظومه خورشیدی و نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است.
   در ادبیات به عنوان دبیر فلک خوانده شده است. مرکوری رومیان، تطبیق یافته هرمس در اساطیر یونانی است. او پیک خدایان دیگر بوده است و ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی است. همچنین او خدای سخن‌وری و نویسندگی است.
  • طیره

   طیره
   شرم، خجالت، شرمندی
  • طوبی

   طوبی
   نام درختی است در بهشت
   خیر و خوشی و سعادت
   بهشت
  • برین

   برین
   بالایین، بلندترین، برترین