شعرفارسی

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
حافظ

 1. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

  بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

 2. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

  مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

 3. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهادکش فریاد

  که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

 4. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل

  بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

 5. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

  که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم

 6. اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

  حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

 7. صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز

  که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم

 8. شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین

  اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

 9. حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد

  همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم از حافظ با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم