غزل محال
امین پور

  1. تو قله ی خیالی و تسخیر تو محال

  2. بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال

  3. ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی

  4. شرح تو غیر ممکن و تفسیر تو محال

  5. عنقای بی نشانی و سیمرغ کوه قاف

  6. تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال

  7. بیچاره ی دچار تو را چاره جز تو چیست

  8. چون مرگ ناگزیری و تدبیر تو محال

  9. ای عشق ای سرشت من ای سرنوشت من

  10. تقدیر من غم تو و تغییر تو محال