غزل دلتنگی
امین پور
https://www.sherfarsi.ir/aminpour/غزل-دلتنگی

  1. هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم

  2. با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم

  3. اندوه من انبوه تر از دامن الوند

  4. بشکوه تر از کوه دماوند غرورم

  5. یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است

  6. تنها سر مویی ز سر موی تو دورم

  7. ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش

  8. تو قاف قرار من و من عین عبورم

  9. بگذار به بالای بلند تو ببالم

  10. کز تیره ی نیلوفرم و تشنه ی نورم