در ضعف و پیری حکایت چهارم
سعدی

 1. روزی بغرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه بپای گریوه ای سست مانده پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت چه خسبی که نه جای خفتنست

  یک روز در تمام مدت روز، در اثر غرور جوانی‌ام، با شدت زیادی سواری کرده بودم و هنگامی که شب فرا رسید، به پایین گردنه‌ای رسیده بودم درحالی‌که خسته و بی‌حال شده بودم. پیرمردی ضعیف از عقب کاروان آمد و گفت: «برای چه می‌خوابی که اینجا، جای خوابیدن نیست»

 2. ای که مشتاق منزلی مشتاب

  پند من کاربند و صبر آموز

  گفتم چون روم که نه پای رفتن است گفت این نشنیدی که صاحبدلان گفته اند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن

  جواب دادم که «چگونه حرکت کنم که پایم توان رفتن ندارد» پیرمرد گفت: «این را نشنیده‌ای که صاحبدلان گفته‌اند: راه رفتن و نشستن بهتر است از دویدن و بریدن» ای کسی که شوق رسیدن به منزل را داری، عجله نکن. نصیحت من را به کار گیر و یاد بگیر که صبر داشته باشی

 3. اسب تازی دو تک رود بشتاب

  اشتر آهسته میرود شب و روز

  اسب عربی با شتاب زیاد به تاخت می‌رود. اما شتر، به آرامی راه می‌رود اما شبانه‌روز در حال حرکت است.

 • گریوه

  گریوه
  گردنه
  کوه کوچک یا پشته بلند
 • تک

  تک
  بسیار تند راه رفتن و دویدن
  تند و تیز
  زدن