شعرفارسی

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی
حافظ

 1. ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

  بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

 2. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند

  چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی

 3. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

  شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

 4. نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

  ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

 5. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

  کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی

 6. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای

  ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی

 7. ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان

  چند و چند از غم ایام جگرخون باشی

 8. حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است

  هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی از حافظ با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم