شعرفارسی

مردی ز کننده در خیبر پرس
حافظ

 1. مردی ز کننده در خیبر پرس

  اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس

 2. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ

  سر چشمه آن ز ساقی کوثر پرس

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر مردی ز کننده در خیبر پرس از حافظ با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم