شعرفارسی

بودی بودا

  1. آنی بود درها وا شده بود

  2. برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود

  3. مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود

  4. آن پهنه چه بود با میشی گرگی همپا شده بود

  5. نقش صدا کم رنگ نقش ندا کم رنگ پرده مگر تا شده بود

  6. من رفته او رفته ما بی ما شده بود

  7. زیبایی تنها شده بود

  8. هر رودی دریا

  9. هر بودی بودا شده بود

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.