شعرفارسی

من و تو

 1. بود عمری به دلم با تو که تنها بنشینم

 2. کامم کنون که برآمد بنشین تا بنشینم پاک و رسوا همه را عشق به یک شعله بسوزد

 3. تو که پاکی بنشین تا من رسوا بنشینم

 4. بی ادب نیستم اما پی یک عمر صبوری

 5. با تو امشب نتوانم که شکیبا بنشینم

 6. شمع را شاهد احوال من و خویش مگردان

 7. خلوتی خواسته ام با تو که تنها بنشینم

 8. من و دامان دگر از پی دامان تو حاشا

 9. نه گیاهم که به هر دامن صحرا بنشینم

 10. آن غبارم که گرم از سر دامن نفشانی

 11. برنخیزم همه ی عمر و همین جا بنشینم

 12. ساغرم دورزنان پیش لبت آمدم امشب

 13. دستگیری کن و مگذار که از پا بنشینم

بخش نظرات و درخواست‌ها