شعرفارسی

شبانه2

 1. میان خورشید های همیشه

 2. زیبائی تو

 3. لنگری ست

 4. خورشیدی که

 5. از سپیده دم همه ستارگان

 6. بی نیازم می کند

 7. نگاهت

 8. شکست ستمگری ست

 9. نگاهی که عریانی روح مرا

 10. از مهر

 11. جامه ئی کرد

 12. بدان سان که کنونم

 13. شب بی روزن هرگز

 14. چنان نماید

 15. که کنایتی طنز آلود بوده است

 16. و چشمانت با من گفتند

 17. که فردا

 18. روز دیگری ست

 19. آنک چشمانی که خمیر مایه مهر است

 20. وینک مهر تو

 21. نبرد افزاری

 22. تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم

 23. آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم

 24. به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود

 25. چنین انگاشته بودم

 26. ایدا فسخ عزیمت جاودانه بود

 27. میان آفتاب های همیشه

 28. زیبائی تو

 29. لنگری ست

 30. نگاهت شکست ستمگری ست

 31. و چشمانت با من گفتند

 32. که فردا

 33. روز دیگری ست

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.