شعرفارسی

واقعه کربلا

کربلا

 1. هرچه بود در جهان، مگو مقدر شده

  هرچه جفا شد عیان، که از ستمگر شده

 2. خدا ندارد روا، کسی ببیند جفا

  واقعه کربلا، ز ظلم کافر شده

 3. لقمه حرام جهان شهید گردد جوان

  نشان تیر و کمان، جناب سرور شده

 4. روز عزا شد بپا، واقعه کربلا

  آنچه به سرور شده، ز ظلم کافر شده

 5. ماه محرم شده، جهان پر از غم شده

  چه روز ماتم شده، که خاک بر سر شده

 6. حسین و یاران او، شهید دست عدو

  چو تیر کین شد رها، به حلق اصغر شده

 7. نوحه سراید مفید، برای شاه شهید

  هرکه عزایش شنید، غمش مکرر شده

 8. به شیعیان هم بگو، عزا شود گفتگو

  شفیع روز جزا، ساقی کوثر شده

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.