شعرفارسی

کلید ها

 1. نا خوانده میهمان

 2. اینک ز گرد راه رسیده است و از قضا

 3. دسته کلید مادر من گمشده است باز

 4. در خانه های و هوی است

 5. نه گل به روی میز

 6. نه خاک و خل ز درگه و دیوار روفته است

 7. در گنجه مانده شربت و نقل و گلابدان

 8. قفل است گنجه ها

 9. هر کس به حاجتی

 10. بگرفته راه خانه همسایه ای به پیش

 11. بیهوده می دوند

 12. بیهوده می روند ز دالان به پشت بام

 13. بیهوده می کنند به هم چهره ها دژم

 14. بیهوده می زنند به هم حرف ها درشت

 15. چشمت کجاست مادراک بی حواس من

 16. آخر کلیدها

 17. آویز حلقه های النگوی دست توست

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.