شعرفارسی

تاریکی درتاریکی

 1. زنهای چادری

 2. چون گله ای پرنده کور سیاه فام

 3. بر گرد گور تازه نشستند و نوک زدند

 4. یک بارخ شیونی

 5. بگشوده بال تیز

 6. پر پر زنان به ککل کاج کهن نشست

 7. آن گاه ناله ها

 8. بر آسمان آبی این ساحت فقیر

 9. یک ریز خط کشید

 10. چون شام در رسید و پرکنده شد گروه

 11. در مزرعی که بارور از مرگدانه بود

 12. تاریکی و سکوت به یک بستر آمدند

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.