شعرفارسی

آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

 1. آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

  خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم

 2. من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا

  بنده معتقد و چاکر دولتخواهم

 3. بسته ام در خم گیسوی تو امید دراز

  آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم

 4. ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است

  ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

 5. پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد

  و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم

 6. صوفی صومعه عالم قدسم لیکن

  حالیا دیر مغان است حوالتگاهم

 7. با من راه نشین خیز و سوی میکده آی

  تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم

 8. مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود

  آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم

 9. خوشم آمد که سحر خسرو خاور می گفت

  با همه پادشهی بنده تورانشاهم

بخش نظرات و درخواست‌ها