شعرفارسی

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد

 1. خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد

  ساحت کون ومکان عرصه میدان تو باد

 2. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست

  دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

 3. ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست

  عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

 4. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد

  غیرت خلد برین ساحت ایوان تو باد

 5. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد

  هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.