شعرفارسی

اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد

 1. اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد

  ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

 2. و گر به رهگذری یک دم از وفاداری

  چو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزد

 3. و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس

  ز حقه دهنش چون شکر فروریزد

 4. من آن فریب که در نرگس تو می بینم

  بس آب روی که با خاک ره برآمیزد

 5. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست

  کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

 6. تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز

  هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد

 7. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ

  که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

بخش نظرات و درخواست‌ها