شعرفارسی

هر چه هستی ، باش

 1. با توام

 2. ای لنگر تسکین

 3. ای تکانهای دل

 4. ای آرامش ساحل

 5. با توام

 6. ای نور

 7. ای منشور

 8. ای تمام طیفهای آفتابی

 9. ای کبود ارغوانی

 10. ای بنفشابی

 11. با توام ای شور ای دلشوره ی شیرین

 12. با توام

 13. ای شادی غمگین

 14. با توام

 15. ای غم

 16. غم مبهم

 17. ای نمی دانم

 18. هر چه هستی باش

 19. اما کاش

 20. نه جز اینم آرزویی نیست

 21. هر چه هستی باش

 22. اما باش

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.