شعرفارسی

سطرهای سفید

 1. واژه واژه

 2. سطر سطر

 3. صفحه صفحه

 4. فصل فصل

 5. گیسوان من سفید می شوند

 6. همچنانکه سطر سطر

 7. صفحه های دفترم سیاه می شوند

 8. خواستی که با تمام حوصله

 9. تارهای روشن و سفید را

 10. رشته رشته بشمری

 11. گفتمت که دستهای مهربانی ات

 12. در ابتدای راه

 13. خسته می شوند

 14. گفتمت که راه دیگری

 15. انتخاب کن

 16. دفتر مرا ورق بزن

 17. نقطه نقطه

 18. حرف حرف

 19. واژه واژه

 20. سطر سطر

 21. شعرهای دفتر مرا

 22. مو به مو حساب کن

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.