شعرفارسی

به روز شنبه سادس ز ماه ذی الحجه

  1. به روز شنبه سادس ز ماه ذی الحجه

    به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه

  2. ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت

    وزیر کامل ابونصر خواجه فتح الله

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.