شعرفارسی

ای باد حدیث من نهانش می گو

  1. ای باد حدیث من نهانش می گو

    سر دل من به صد زبانش می گو

  2. می گو نه بدانسان که ملالش گیرد

    می گو سخنی و در میانش می گو

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.